Oblíbené (0) 0 Oblíbené

Váš seznam oblíbených položek je prázdný!

Děkujeme vám! Vaše nákupní seznam položky byly přesměrovány do obchodu online.

ZAMĚŘENO NA VAŠE ÚSPĚCHY
© Lauri Patterson/gettyImages

Obezita – nepříjemná přítěž

Kontrola hmotnosti

V EU je téměř jeden ze šesti dospělých obézní. A čísla stoupají.

Téměř třetina světové populace má nadváhu nebo je obézní. Podle společnosti McKinsey se globální ekonomický dopad obezity ročně vyšplhá přibližně ke dvěma bilionům dolarů, což je „téměř ekvivalent globálního dopadu kouření nebo ozbrojeného násilí, války a terorismu.“1

Zde v Evropě odhalují výsledky průzkumu o zdraví European Health Interview Survey, že více než polovina všech dospělých (52 %) má nadváhu, 36 % z nich má vyšší nadváhu a 16 % je obézních. To znamená, že v EU je obézní téměř jeden ze šesti dospělých. Dospělí s normální hmotností jsou nyní v menšině.2

Obezita je spojená s věkem a vzděláním

Obezita je závažný problém pro veřejné zdravotnictví, který lze statisticky změřit pomocí indexu tělesné hmotnosti (BMI). Index BMI je definován jako tělesná hmotnost v kilogramech vydělená druhou mocninou tělesné výšky v metrech. „Nadváha“ začíná na BMI 25, „vyšší nadváha“ na BMI 27 a „obezita“ na BMI 30.

Pokud se blíže podíváme na jednotlivé věkové skupiny a úroveň vzdělání, podíl obézních dospělých se v nich jasně liší. Počet obézních se zvyšuje s věkem, takže například ve skupině 65–74 let je za obézní považováno 22 % lidí, zatímco ve věkové skupině 18–24 let je to méně než 6 %. Podobný vzorec platí i pro vzdělání: podíl obézních dospělých v EU s úrovní vzdělání klesá.

Míra obezity se liší rovněž mezi jednotlivými zeměmi napříč Evropou, a to na základě rozdílů v socioekonomických faktorech, rodinné struktuře, způsobech stravování a stravovacích tradicích.3,4

Pokud se blíže podíváme na vybrané země, nejnižší míru obezity nalezneme v Rumunsku (9,4 %) a Itálii (10,7 %), po nichž následuje Švédsko (14,0 %). Na opačném konci žebříčku se nachází Velká Británie, Maďarsko a Turecko, kde obezita postihuje jednoho z pěti dospělých.

Realistické cíle snižování hmotnosti

Hlavním cílem programu na snižování hmotnosti bodykey by NUTRILITE™ je pomoci Vám dosáhnout ideální hmotnost a udržet si ji.

bodykey Souprava obsahuje vše, co budete k zahájení cesty ke svému štíhlému „já“ potřebovat. Zakoupením bodykey Soupravy získáte rovněž přístup k Online platformě Můj bodykey trenér, která Vám ve Vašem úsilí pomůže. Naleznete zde online trenéra, nejrůznější videonahrávky, recepty a interaktivní nástroje, které Vás podpoří, motivují a budou zaznamenávat Vaše pokroky.


1 „Overcoming obesity: An initial economic analysis“ (Jak překonat obezitu: úvodní ekonomická analýza), McKinsey Global Institute (MGI). 2 E. komise, (2016), European Health Interview Survey: Almost 1 adult in 6 in the EU is considered obese (Průzkum o zdraví v Evropě: V EU je téměř jeden dospělý ze šesti považován za obézního), Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7700898/3-20102016-BP-EN.pdf/c26b037b-d5f3-4c05-89c1-00bf0b98d646, M.R. Institut, (2008), Nationale Verzehrsstudie II, https://www.mri.bund.de/de/institute/ernaehrungsverhalten/forschungsprojekte/nvsII/. 3 S. Parikka et al (2015). Associations between parental BMI, socioeconomic factors, family structure and overweight in Finnish children: a path model approach (Souvislost mezi BMI rodičů, socioekonomickými faktory, rodinnou strukturou a nadváhou u finských dětí: modelový přístup). BMC Public Health. 15, pp. 271. 4 W. Van Lippevelde et al. Associations between family-related factors, breakfast consumption and BMI among 10- to 12-year-old European children: the cross-sectional ENERGY-study (Souvislosti mezi rodinnými faktory, konzumací snídaně a BMI mezi 10 až 12ročními evropskými dětmi: průřezová studie o ENERGII). PLoS One. 8, pp. e79550.

Související obsah

Nový pohled na řízení hmotnosti

Kontrola hmotnosti

více

Abychom Vám mohli na našich internetových stránkách nabídnout co nejlepší uživatelský zážitek, používáme soubory cookies. Tyto soubory se ukládají do Vašeho prohlížeče a většina internetových stránek je používá k tomu, aby Vám uživatelský zážitek přizpůsobila na míru.

Budete-li naše internetové stránky i nadále používat, aniž byste změnili nastavení, souhlasíte s využíváním souborů cookies.

Rozumím